Dazzling Animated Graphics for your HMI

GraphWorX32

GraphWorX32 Co Je GraphWorX32?

GraphWorX™32 je rozhraní pro styk s uživatelem pro řízení procesu. Tento plně OPC compatibilní OPC klient nabízí podporu technologie ActiveX a OLE Automation pro jednodušší vytváření opravdových grafických obrazovek. Ať už součástí rodiny GENESIS32 nebo jako samostatná komponenta Open Series, GraphWorX32 nabízí nesrovnatelné nástroje pro vytváření obsahu, který potřebujete pro efektivní procesy. GraphWorX32 můžete jednoduše zapojit a spustit se všemy kompentami ICONICS a softwarovými nebo hardwarovými rozhraními třetích společností. 

Charasteristika a Výhody

  Grafické prostredí pro vývoj a beh aplikace
S použitím 32-bitové, vícevláknové, symetrické víceprocesorové technologie, jsou vaše informace úcinne sdeleny provozovatelum s vyžadovaným výkonem. Tyto škálovatelné grafiky mohou být vyvinuty a nasazeny ve všech operacních systému Microsoft Windows, vcetne Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows XP Professional a další.

  ActiveX ovladac GraphWorX32 prohlížec
Vložte tento ovládací prvek ActiveX do HTML Internetové nebo Intranetové webové stránky, nebo jakékoliv jiného ActiveX kontejneru, a jste pripraveni k zobrazení své animované grafiky. Mužete jej dokonce vložit do jiného GraphWorX32 displeje typu "obraz v obraze". V kombinaci s drag-n-drop akcí výberu, tento modul výrazne rozširuje své konstrukcní možnosti pro sestavení efektivního a úcinného rozhraní obsluhy.

  Kompletní knihovna symbolu
GraphWorX32 obsahuje nástroj knihovny symbolu, který pomáhá uchovávat a kategorizovat grafické prvky používané pri výrobe svého HMI displeje. Krome úvodní sady vcetne symbolu, si mužete zakoupit pokrocilou sadu symbolu, nebo si dokonce vytvorit své vlastní. Jednoduše uchopte a vložte objekty do knihovny. Nejen že jsou uloženyvizuální objekty , ale i dynamika a dokonce i všechny související VBA skripty.

  DCOM
Toto pripojení také umožnuje prohlížeci nalistovat tag po síti bez nutnosti dalších uživatelských nastavení.

  Skriptovací jádro VBA
GraphWorX32 integruje editor pro Visual Basic for Applications (VBA), který umožnuje psaní VBA skriptu. Jedná se o mocný nástroj, který umožnuje snadné rozšírení funkcnosti GraphWorX32. Skriptovací jádro dokáže analyzovat kód VBScript a JScript a pritom predstavuje lehký a snadno distribuováný nástroj pro klienty pres internet na všech typech zarízení.

  Monitoring
Využijte nástroje k zobrazení licencního využití, klasické OPC a OPC UA redundance a sledovací soubory zaznamenány v prostredí Workbench se zabudovanou funkcí.

 Grafické prostredí pro vývoj a beh aplikace
Kombinujte obrázky, pracovních postupy, podávání zpráv o kvalite a správy receptur prímo do svého operátora zobrazuje pomocí výberu z nekolika výkonných ovládacích prvku ActiveX nebo vestavený skriptovacím jazykem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) . Integrujte grafické prostredí s vašimi podnikovými informacní systémy, dávkovými systémy, MES, ERP a standardními aplikacemi sady Microsoft Office, jako je Excel, Access a SQL.

 Prídavné komponenty
GraphWorX32 má také nekolik volitelných prídavných komponent, které mohou být pridány do projektu, kde jsou tyto fukce požadovány. Jednotná knihovna symbolu umožnuje využít další symboly pri vytvárení zobrazení. ActiveX Toolbox je soubor ovládacích prvku výkonných OPC ActiveX animovaných prvku. Pocket GraphWorX pomáhá nasadit HMI zobrazení pro prenosné kapesní PC.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS32 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


  Product Trial 
     Featured Success Stories 

Back to Top


If you liked this page, please Share It!