Calendar-Based Scheduling Tool

ScheduleWorX32 Co Je ScheduledWorX32?

ScheduleWorX™32 integruje GENESIS32 ™ HMI / SCADA aplikace s více I/O servery a klienty, nebo může fungovat jako samostatná aplikace. Nabízí všechny potřebné nástroje, včetně snadno použitelné konfigurace, výkonný runtime / monitoring a podporu plánování v kalendáři. Při využívání s GENESIS32 poskytuje ScheduleWorX32 podporu pro vzdálené webové rozvrhování, on-line změny a provádění dočasného nebo trvalého přepisování rozvrhů z jakékoliv GENESIS32 GraphWorX32™ operátorské konzole.  

Charasteristika a Výhody

  Kalendár ve stylu Outlook
Snadné použití aplikace Microsoft Outlook ve stylu kalendáre pro konfiguraci událostí a rízení zdroju.

  GENESIS32 integrace
Sledujte plány v GraphWorX32, WebHMI a Unified Data Manager. Procházejte plány ve stromu Explorer ActiveX a prepisujte je v GraphWorX32 a WebHMI.

  Manuální prepisování rozvrhu
Rucní zmeny rozvrhu. Docasné nebo trvalé.

  Týdenní plánování
Umožnuje uživateli snadno nastavit události, které se objevují pravidelne každý týden v urcitou dobu.

  Rozvrhování svátku
Nadefinujte si svátky, která lze použít pro více plánu.

  Výjimecné události
Flexibilní události, které mohou být jen jednou nebo se pak stát pravidelnou položkou vašeho rozvrhu.

 Výkonné plánování na základe kalendáru
ScheduleWorX32 nabízí výkonný a snadno použitelný nástroj ActiveX kalendár se vzhledem prostredí Microsoft Outlook. Lidé, kterí znají prostredí Outlook, dokáží snadno vytvorit i ty nejsložitejší plány. Konfigurace plánu je pozoruhodne jednoduchá a velmi flexibilní. Pro plánované sekvence, které mají být opakované denne nebo po týdnech, ScheduleWorX32 nabízí týdenní plánovací nástroj, kde mužete zadat konkrétní plány, které mají být provedeny.

 Podpora webového plánování pro vzdálený prístup
Pri použití s GENESIS32 a WebHMI, podporuje ScheduleWorX32 také vzdálené sledování rozvrhu, vytvárení on-line zmen a provádení definovaných lokálních zmen rozvrhu uživatelem na všech pracovních stanicích GENESIS32 . To vše pomocí snadno použitelné stromové struktury pro prohlížení, výber a pohled do konkrétne zvoleného kalendáre.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS32 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


  Product Trial 
     Featured Success Stories 

Back to Top


If you liked this page, please Share It!