Creation and Management of Visual Basic for Applications (VBA) 6.0 scripts

ScriptWorX32

Co Je ScriptWorX2010?

ScriptWorX2010™ ,která nyní běží jako služba systému Windows, umožňuje tvorbu a správu Visual Basic for Applications (VBA) skripty. Robustní, samostatná ScriptWorX2010 aplikace je jedinečné více úlohové, více procesorové prostředí, umožňuje běh více skriptů současně. Uživatelsky definované VBA skriptů mohou provádět OPC čtení a zápisu na jakýkoli server OPC, který komunikuje se zařízeními pro výrobní haly a další PLC OPC kompatibilní servery. 

Charasteristika a Výhody

  Výkonná funkce pruvodce scriptu
Pomáhá pri tvorbe kódu bežne používaných skriptu. Pomáhá pri vytvárení prímého spojení, napríklad na servery OPC, což umožnuje VBA kód pro ctení a zápis prímo do datových bodu.Script Wizard je také automaticky vygenerovat kód pro komunikaci s AlarmWorX32, GraphWorX32 a TrendWorX32 komponenty.

  Unikátní prostredí víceúlohové a vícevláknové
Umožnuje beh více skriptu soucasne. ScriptWorX32 maximálne využívá VBA 6.4 víceúlohové a vícevláknové schopnosti. Soucasne provádí výpocty, správu databází a vykonává libovolné operace v jazyce VBA pro prístup k sestavám nebo provádí operace s recepty.

  Klientská aplikace OPC Data Access
Postavený na OPC-To-The-Core technologii, lze ScriptWorX2010 snadno pripojit nejen na servery ICONICS a komponenty, ale i další ovladace hardwarových rozhraní a software tretích stran.

  Prevedte vaše OPC Data na spouštece skriptu
Pužijte skript kdykoliv se mení digitální hodnota. Mužete dokonce vytváret složité výrazy kombinované z více datových OPC bodu abyste vytvorili univerzální skripty.

  Konfigurace alarmový scriptu
Tyto skripty mohou být spušteny OPC alarmy a událostmi. V kombinaci s filtry alarmu muže tento mocný nástroj rešit i ty nejnárocnejší požadavky projektu.

  Periodické (casové) skripty
Lze naplánovat pro soucasné spustení. Mohou být tak jednoduché, jak o"spustit skript, každou hodinu" nebo "spustit tento skript každé druhé úterý jednou za dva mesíce." Také obsahuje "globální skripty", které muže být spušteny manuálne nebo pomocí OLE Automation. Zabudovaná funkce Monitor skriptu umožnuje ladení a analýzu skriptu.

 Unikátní prostredí víceúlohové a vícevláknové
VBA skripty 6.4 lze naplánovat a konfigurovat pro spuštení jednou nebo opakovat denne, týdne nebo mesícne, a fungují spolehlive pro 24 x 7 x 365 rocním programem s jednoduchým point-and-click rozhraní.m Skripty mohou být spoušteny na základe OPC DA nebo AE událostí, stejne jako zmene parametru souboru.

 Mnoho kódovacích a vývojových nástroju
Jedná se o nástroje nastavování breakpointu, krokování provádení programu rádka po rádce, barevne odlišené poznámky a klícová slova, a rozsáhlé nápovedy a napríklad souborový systém. Snadno se napojte na šarže, MES, MRP nebo podnikové systémy, integrujte s výrobními podnikovými informacními systémy jako Baan, SAP, Microsoft SQL Server 7.0, Access a Oracle.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS32 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!