Enterprise-wide data collection, logging, charting, reporting and analysis system

TrendWorX32

TrendWorX32 Co Je TrendWorX32?

TrendWorX™32 představuje výkonný sběr trendů v reálném čase, historických dat, logování, reporting a analytické nástroje, které lze snadno integrovat s podnikovými informačními systémy. Na základě OPC Historical Data Access specifikace pro vytváření Plug and Play historických dat klientů a serverů nabízí TrendWorX32 otevřené řešení pro aplikace, které vyžadují škálovatelné a distribuované provedení v reálném čase.

Charasteristika a Výhody

  Store and Forward
Zajištuje integritu zaznamenávaných dat i v prípade kdy selže databázový server nebo komunikace s ním.

  Záznam dat ve fixních intervalech
Intervaly zaznamenávaných dat jsou konfigurovatelné na bázi uživatelských skupin.

  Oddelený logger a funkce HDA serveru
Umožnuje zmenit konfiguraci Trend Logger aniž TrendWorX32 HDA Replay.

  Záznam dat
Microsoft SQL Server 2005 a MySQL databáze.

  Podpora pro ICONICS MonitorWorX™
Pro reporting klícových runtime informací.

 Trendy v reálném case
TrendWorX real-time konfigurace trendu využívá OLE Automation rozhraní TrendWorX32 Viewer ActiveX ve VBA pomocí aplikace jako je napríklad GraphWorX32. Pera mohou být pridávána za behu pri nactení konfigurace pera z databáze Microsoft Access (.MDB) a využitím OLE Automation vlastností TrendWorX32 ActiveX pomocí skriptu v jazyce VBA.

 Historické trendy
TrendWorX32 reporting je v souladu s nejnovejšími OPC HDA specifikacemi 1.2. I když TrendWorX32 reporting není prímý OPC HDA klient nebo server, vytvárí reporty s výstupními daty, tak jak je uvedeno ve specifikaci OPC HDA. Nyní je k dispozici vylepšený systém vyhledávání dat, který využívá aktualizovaný prístup k vytvárení reportu.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS32 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


  Product Trial 
     Featured Success Stories 

Back to Top


If you liked this page, please Share It!