Přehrávání výrobních a obchodních historických informací

VCRWorX32

VCRWorX32 Co Je VCRWorX?

VCRWorX™32 poskytuje zaměstnanci závodu možnost vizualizovat historická data z výrobních provozů. Z uživatelsky přívětivého ovládání na obrazovce, lze zvolit čas začátku, rychlosti přehrávání a krok režimu prohlížení. Uživatelé mohou srovnávat živé pohledy s historickými pohledy, nebo porovnat stávající výrobní postup proti "zlaté šarši" a provádět v reálném čase žádané změny. 

Charasteristika a Výhody

  Snadno ovladatelné GUI
Zvolte si cas startu, rychlost prehrávání a krokování prohlížených dat.

  Ovladac prehrávání
Prehraj, Zastav, Pretácení dopredu, Pomalé prehrávání, Reverze, Pauza a Krok.

  Porovnání dat
Porovnejte prubeh aktualních dat s jejich prubehem v minulosti nebo porovnejte stávající produkci oproti ideálním datum, abyste byli schopni zmenit výsledek ku prospechu a zlepšení.

  Intuitivní vyhledávání
Vyhledejte snadno klícové události, datové údaje nebo výrazy.

  Prizpusobitelné prostredí
Zmente vzhled a funkcnost nastavení a prehrávajícího panelu.

  Uživatelsky prátelská aplikace
VCRWorX je nejjednoduší metodou na trhu pro grafickou reprezentaci historických dat.

 Jednoduché VCR GUI
VCRWorX32 Control Panel se nachází v horní cásti vaší GraphWorX32 obrazovky a slouží jako VCR/DVD ovladac. Operátori mohou pro prehrávání urcit specifický cas a datové rozmezí, prehrávat rychle tam i zpet, menit rychlost prehrávání a vyhledávat klícové události, datové tagy nebo výrazy. VCRWorX muže být za behu spušten z aplikací GraphWorX32, AlarmWorX32 a TrendWorX32.

 Porovnání dat
Uživatel muže snadno porovnat živá data s historickými nebo porovnat stávající prubeh dat s jejím ideálním prubehem a zmenit podmínky pro vylepšení produkivity a úcinosti svého systému. VCRWorX je navržen pro práci s klienty GENESIS32 a WebHMI. Technologie ICONICS a jeden víceúcelový vývojový nástroj umožnují snadno pridat VCRWorX ke stávající aplikaci.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS32 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!