Nová generace softwaru pro správu alarmů

AlarmWorX64 Co Je AlarmWorX64?

AlarmWorX™64 je distribuovaný systém určený pro správu alarmů a událostí (OPC & E) v celém podniku. Je dostupný jako součást standardního balíku GENESIS64 nebo jako samostatná aplikace - Open Series. AlarmWorX64 nabízí nástroje pro práci s alarmovými informacemi vašeho systému v reálném čase.

AlarmWorX64 konfigurátor
AlarmWorX64 konfigurátor, který je založen na nové generaci pro toolkity a součástí nového jednotného GENESIS64  Workbench podporuje vzdálené operace a jako tenký klient umožňuje běh Microsoft Internet Explorer. Konfigurátor podporuje online změny konfigurace a implementuje optimistickou souběžnost v případě podnikového prostředí s více uživateli.

AlarmWorX64 prohlížeč
Zobrazte real-time a historické alarmy pomocí stejného prohlížeče typu Silverlight nebo OPC WPF. Zobrazte data z více zdrojů a zároveň přidávejte nové vizualizační vlastnosti jako je barevný průsvitný gradient pro identifikaci klíčových podmínek alarmu a zlepšení odezvy operátora.

Charasteristika a Výhody

  Otevřenost a schopnost spolupráce 
AlarmWorX64 obsahuje nový nativní 64-bitový server a logger a spolupracuje se servery OPC-DA a OPC-UA a plně podporuje jak 32- tak 64-bitové OPC servery přičemž vytváří nejvíce otevřený alarmový systém na trhu.

  OPC A&E server pro SNMP Trapy
Umožňuje uživateli zobrazovat a ukládat SNMP trapy jako alarmy s následnou integrací se zařízeními SNMP a širším pohledem na aplikace.

  AlarmWorX64 prohlížeč
Nyní  přirozeně podporuje běh v Internet Exploreru, Mozille Firefox, Safari, Opeře a v dalších prohlížečích.

  Přizpůsobení prohlížeče AlarmWorX64
S použitím jednoduchých technik konfigurace vlastních grafů alarmových dat s výkonným AlarmWorX64  Nakonfigurujte sloupce tak, aby zobrazovaly informaci, která je důležitá a seskupte je do vizuálně oddělených záložek pro lepší orientaci.

 OPC A&E Server pro SNMP Trapy
Sledujte stav SNP zařízení s integrovanými SNMP trapy v AlarmWorX A&E serveru s jednoduchým monitoringem běhu s detailní informací stroje, spouštění alarmů a rychlé identifikace problémů z různých aspektů ovládání.

 Store and Forward
Nikdy neztraťe data! Pro geograficky rozsáhlé redundantní databáze, kdy je jeden AlarmWorX64 logger umístěn centrálně a další je vzdálený. Funkce Store and Forward může jednoduše zajistit pokračování ukládání v případě, že selže síť. Jakmile byla závada odstraněna a vzdálený logger má síťové připojení všechna data, která byla uložena budou přeposlána do centrálního loggeru k uložení.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS64 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!