Zobrazení geograficky rozmístěných zařízení

EarthWorX

EarthWorX Co Je EarthWorX?

EarthWorX™ poskytuje real-time vizualizaci široce rozprostřených zařízení  jako jsou závody, zařízení, ropná pole a další. Unikátní technologie ICONICS SmartPin™ umožňuje intuitivně se přiblížit do procesu a rychle zobrazit alarmové podmínky a stav libovolného umístění na zemi. Během několika sekund může být takové zařízení identifikováno a nalezeno s použitím Microsoft's Bing Maps integrovaných v GENESIS64.   

Charasteristika a Výhody

 SmartPiny
Jsou kompletne prizpusobitelné a jsou k dispozici v ruzných tvarech. Jsou používány pro rychlé zobrazení výkonnosti zarízení zmenou barvy pinu. Zelená muže indikovat, že jsou všechny systémy v porádku, žlutá je potenciální problém a cervená je alarm nebo potreba okamžité akce. SmartPiny je hodnotný nástroj v prípade rychlé identifikace velkého poctu geograficky rozmístených zarízení.

 Rychlá konfigurace
Umístete EarthWorX prímo na obrazovky nebo použijte vnorené obrazovky k pridání map do existujících aplikací. EarthWorX jako vrstva v GraphWorXu muže být nyní lehce integrována. Pridejte vlastní pohledy a použijte lokální a globální prehledy pro vytvorení bohatého obsahu.

 Zobrazení informace mobilního zarízení
Import formátu .GPX umožnuje uživatelum prubeh trasy mobilních zarízení prímo v mapách EarthWorX. Uživatelé mohou také vytvorit vlastní ikony a konfigurovat je s plne prizpusobitelnými dialogy.

 Typy map
Použijte leteckou, silnicní nebo hybridní mapu pro lepší sledování zarízení s podporou zmeny typu runtimu.

 PushPiny a GraphWorX64 objekty
Všechny objekty v GraphWorXu mohou být vrstveny tak, aby se vytvorily univerzální obrazovky, které se dynamicky mení pri ruzných pohledech. Použijte akce výber pro rozšírení funkcnosti a pripojení na další mapy, pohledy nebo obrazovky.

 SmartPiny
SmartPiny umonují prehledne identifikovat a reagovat na problémy. Použitím jednoduchých barevných schémat a konzistentního vzhledu vám SmatrPiny umožní zobrazit ruznou informaci prostrednictvím kurzorových nápoved a dynamických odkazu. S použitím vrstev mužete odhalit více podrobností a SmartPinu, tak jak se uživatel približuje k cíly. Skryjte a zobrazte relevantní SmartPiny tak, aby byla zobrazena informace bez nutnosti pridávání komplexity nebo preplnením map.

 Zobrazení informace o mobilních zarízeních
Použijte import se .GPX pro rychlou konfiguraci obrazovek s komplexními strukturami jako jsou prubežné doby (body zemepisné šírky a délky), cesty (množina po sobe jdoucích prubežných bodu) a trasy (množina cest). Po importu zkonvertujte struktury na PushPiny, cáry a další tvary, aby jste se ujistili, že obrazovky se presne promítají do reálného sveta.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS64 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!