Návrh vektorové grafiky v 2D a 3D reprezentaci reálného světa

GraphWorX64

GraphWorX64 Co Je GraphWorX64?

GraphWorX™64 je bohatý nástroj pro vizualizaci dat typu HMI a SCADA. Umožňuje uživatelům vytvářet škálovatelnou a vektorovou grafiku, která neztrácí detaily, když se přiblíží. Vytvořte intuitivní grafiku, která popisuje reálný svět a integruje prohlížeče TrendWorX64 a AlarmWorX64, přičemž vám dává přesný obrázek o vašich výrobních operacích.

GraphWorX64 umožňuje konfigurovat všechny projekty rychle a jednoduše. Uživatelé mohou znovu používat obsah knihovny symbolů GraphWorX64, její galerie a šablony a také konfigurovat výchozí nastavení všech objektů.

Vytvořte bohaté obsáhlé a tří-dimenziální obrazovky. Vytvořte 3D svět s WPF a získejte tak 360-ti stupňový pohled na vaše zařízení. Kombinujte  2D a 3D vlastnosti s použitím  WPF s anotacemi, které se pohybují s 3D objekty nebo vytvořte 2D displeje, které mohou překrýt 3D scénu. Využijte 2D vektorovou grafiku pro vytvoření reálného pohledu vašich operací a zobrazte je přes web pomocí  WPF.

GraphWorX64 tvoří základ produktové rodiny GENESIS64. Doplňte jej o obsah a informaci jako jsou nativní data SNMP nebo BACnet zařízení, AlarmWorX64 alarmy a TrendWorX64 trendy. Aby byla zajištěna konzistentní práce s GENESIS64, byly využity stejné příkazové lišty menu, které se nacházejí v Microsoft Office. 

 

Charasteristika a Výhody

 Výjimecná prezentace a vizualizace
S použitím WPF a Microsoft Silverlight umožnuje GENESIS64 real-time vizualizaci libovolné informace z výroby a obchodního systému.

 Pokrocilá grafika
Pokrocilé grafické efekty jako jsou vyhlazovaní hran, prusvitnost a mapování textur umožnuje vytváret sofistikované a vytríbené uživatelské rozhraní. GraphWorX64 také nabízí nejmodernejší grafické urychlování s podporou DirectX10.

 3D vizualizace
Schopnost zobrazit beh vašeho zarízení z libovolného úhlu. Použijte GraphWorX64 pro 2D a 3D vizualizaci pro presné 3D zobrazení vašeho závodu, podniku nebo budov s reálnými daty.

 Lišty menu jako v Office
Podobná menu umožnují uživatelum se rychle pohybovat možnostmi a galeriemi a poskytují tak, intuitivní uživatelské prostredí k rychlému nastavení a behu aplikace.

 Beh aplikace
Vytvorte uživatelské pohledy, které mohou být meneny v runtimu nebo nastavte pozici kamery, aby jste animovali pohledy pro zobrazení vašich operací.

 Webový klienti
Použijte publikování WPF nebo Silverlight pro zprístupnení vašich displeju pres sít. S jednoduchým pruvodcem krok po kroku budou vaše obrazovky zprístupneny vzdálene bez omezení zabezpecení nebo rízení procesu. Propojte vaše tenké klienty s vašim aplikacním serverem a umožnete vzdálené rízení funkcí.

 Výjimecná prezentace a vizualizace
Windows Presentation Foundation (WPF), Silverlight a XAML jsou základem GraphWorX64 a široce využívány k poskytování rel-time vizualizaci libovolné výrobní a obchodní informace. Jak 2D tak rozsáhlé 3D schopnosti WPF vám pomohou dorucit real-time data ruznými vizualizacními metodami. 2D a otevrené schopnosti Silverlightu umožní, aby obrazovky GraphWorX64 byly zobrazeny na ruzných operacních systémech a ruzných prohlížecích s malou nebo žádnou pracností.

 Webový klienti
Publikování pomocí WPF nebo Silverlight dává uživatelum možnost zobrazit jejich operace z ruzných operacních systému, prohlížecu nebo lokalit. Vždy budete vedet o vašich výrobních operacích, jejich stavech pri použití vzdáleného prístupu odkudkoliv. S použitím konfigurace a zabezpecením ICONICS se mohou uživatelé pripojit z tenkých klientu (bez instalace GraphWorX64), což šetrí náklady na nový hardware a implementaci. Displeje jsou konfigurovány se zabezpecenými vrstvami, tak aby umožnily uživatelum zobrazit duležitou informaci, která je specifická jejich úloze.

Request Your Free Product Trial Today!


GENESIS64 Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!