Manufacturing Intelligence and Business Visualization

BizViz

Co Je BizViz?

BizViz™ ICONICS rešení pro výrobní informacní systémy prevádí výrobní data z výrobní sféry do aktivní inteligence pro ty co rozhodují na úrovni spolecnosti a obchodu. Pri koordinaci propojení ruzných zdroju a platforem, BizViz skládá data z ruzných procesu do vizuálních prehledu vcetne digitálních panelu nástroju, reportingu a analýzy. Pomocí vizualizace a informací mohou výrobci provádet informovaná zlepšení jejich procesu a aplikací a priblížit se k výrobní dokonalosti.

BizViz
Pro rozsáhlé výrobní operace s nekolik závody a umísteními umožnuje BizViz rešit potreby výroby a plánování, kvality, údržby, správy zarízení a majetku.

ReportWorX - Podnikový reporting, grafy a analýzy
BridgeWorX - Workflow v reálném case pro premostení dat
PortalWorX - Digitální panely nástroju pro vizualizaci a spolupráci v reálném case
MobileHMI - Okamžitá KIP a výstrahy pro mobilní zarízení
Productivity Analytics - Vizuální OEE, KPI a analýzy pro výrobní dokonalost
Alarm Analytics - Správa alarmu , reporting a analýzy

Charasteristika a Výhody

  Uživatelské portály podle rolí
Poskytují obecnou webovou platformu napríc celou spolecností s vlastními funkcemi a rozvržením založeným na potrebách jednotlivcu.

  Prednastavené webové komponenty
Více než 20 webových komponent pro výrobu jako jsou interaktivní grafika, reporty, drilldown, rozšírené grafy, ukazatelé KIP atd.

  Štíhlá výroba a iniciativa Six Sigma
Konfigurujte a vizualizujte KPI s výpocty specifickými vašemu podniku pro generování OEE, prostoju, doby cyklu, MTBF, doby taktu, efektivity, správný první cas atd.

  Grafy srovnání OEE
Umožnují analyzovat vedle sebe dve nebo více zarízení.

  Jednoduchá konektivita
Pripojte se na SAP BAPI, SNMP, BACnet, Microsoft SQL Server, Oracle, ODBC, OLEDB a další datové zdroje. Agregujte duležitou operativní informaci z více aplikací.

 Jednoduchá konektivita
BizViz se pripojuje na kritická data ve spolecnosti jak jsou podnikové databáze a poskytuje operativní informaci. Technologie Microsoft .NET pomáhá sbírat data z ruzných zdroju a prevádet je na smysluplné reporty - plne konfigurovatelné ve smyslu návrhu, frekvence a výsledného formátu.

 Uživatelské portály podle rolí
Portály pro spolupráci a digitální pracovní nástroje pomáhají uživatelum efektivne zobrazit velkém množství obchodních a výrobních informací. Windows SharePoint Services umožnují uživatelum sdílet a spolupracovat nebo jednoduše pristupovat k interaktivní vizualizaci. Portály poskytují spolecnou platformu pro celý váš podnik.

Request Your Free Product Trial Today!


BizViz Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!