Home Produkty OPC konektivita

OPC konektivita

ICONICS poskytuje OPC -To-The-Core™ řešení se širokým záběrem od OPC serverů a klientů k uceleným toolkitům pro vývoj OPC serverů. ICONICS je výhradní člen asociace OPC foundation a již léta se účastní při poskytování zdrojového kódu, organizuje setkání vzájemné funkčnosti produktů a také zaujímá aktivní roli v představenstvu asociace.

ICONICS řešení pro OPC zahrnují:

Bezplatné OPC nástroje - Centralizovaná konfigurace s jednoduchým nasazením pro velké a redundantní aplikace.
OPC ToolWorX - Nástroj pro návrh vlastního OPC serveru certifikovaného OPC
DataWorX - Aplikace typu OPC klient-serve pro sběr, matematické výpočty a předávání OPC hodnot. 
ICONICS podporuje všechny poslední OPC specifikace:

Charasteristika a Výhody

  OPC DA
OPC Data Access je puvodní OPC specifikace používaná k predávání reálných dat PLC, DCS a dalším rídícím zarízením do HMI a dalších klientu pro zobrazení dat.

  OPC AE
OPC Alarm and Events poskytují oznámení o alarmech a událostech pri jejich výskytu (na rozdíl od kontinuálního toku dat pres Data Access). Mimo jiné obsahují procesní alarmy, operátorské akce, informacní zprávy a sledovací/auditorské.

  OPC HA
OPC Historical Data Access poskytuje prístup k datum, která jsou již uložena. Od jednoduchého sériového ukládání dat až po komplexní SCADA systém, historické archívy mohou být zprístupneny jednotným zpusobem.

  OPC UA
The Unified Architecture je nová generace OPC standardu, která poskytuje soudružné zabezpecené a spolehlivé meziplatformové prostredí pro prístup k reálným a historickým datum a událostem.

  OPC .NET 3.0
Dríve známý jako OPC Express Interface (Xi). Tento nový API umožní uživatelum OPC Classic využití technologie Windows Communication Foundation (WCF) s využitím zabezpeceného prenosu dat pres firewally.

Request Your Free Product Trial Today!


OPC Servers Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!