Home Řešení Správa budov a údržba

Správa budov a údržba

Firmy i vládní instituce dnes požadují, aby jimi spravovaná zařízení budov byla řízena dle zpřísňujících se cílů, a to jak z hlediska efektivnosti nákladů, tak dopadů na životní prostředí. Schopnost integrovat informace ze všech zařízení budov, ekologických senzorů, sledovat vytíženost, měřit spotřebu energie a zároveň vše vizualizovat je rozhodující pro dosažení operativních cílů.

ICONICS software dnes poskytuje možnost integrovat informace z široké škály zařízení a systémů používaných v rámci celé budovy. ICONICS pokračuje v integraci otevřených komunikačních standardů a rozšiřuje možnosti  dodavatelů těchto zařízení již dnes i do budoucnosti. ICONICS je nezávislým dodavatelem softwaru, který se snaží zajistit integraci zařízení a technologií od všech dodavatelů.

Building Automation

Charakteristika
Výhody
Charakteristika & Výhody
  Komunikace s hlavními protokoly
→ 
 ICONICS spravuje více systému komunikujících na ruzných protokolech. Abychom jmenovali alespon nekteré, ICONICS podporuje BACnet, Modbus, SNMP, LonWorks a OPC.
  Centralizované uživatelské rozhraní
→ 
 Rízení a kontrola klícových parametru. Integruje topení, klimatizaci, vetrání, osvetlení, výdej energií, bezpecnostní, požární a výtahové systémy, a to v jednom pohledu.
  Webové rozhraní
→ 
 Umožnuje uživatelum navrhovat, vyvíjet a implementovat rídicí panely, zprávy, trendy a KPI pohledy prístupné z libovolného prohlížece.
  Jednotný rídící systém
→ 
 Monitoruje systémy od všech hlavních výrobcu a sjednocuje vizualizacní systém, systém výstražných upozornení, sberu historických dat a rízení a kontroly informací.

Explore Our Products 
See What Our Customers Are Saying 
personBubble.png
Joakim Platbarzdis
Integrator
CIT Sweden AB

“ICONICS software has enabled us to build an independent open system for the Kista Science Tower. The GraphWorX design application in GENESIS32 allowed us to create rich graphics and we were able to take advantage of reusable graphic components”
 

GENESIS64

BACnet RoHS 64-Bit, 3D a 2D Advanced Workstation (B-AWSProfile). Stací se jen pripojit na Vaše stávající síte, pripojení na všechny zarízení a systémy. GENESIS64 nabízí bohaté dynamické grafiky, analýzy, sledování trendu a podávání zpráv o všech zarízení a zarízení operací.

    

Facility AnalytiX

Prediktivní detekce chyb a diagnostický software je k dispozici jako samostatný produkt nebo jako plne integrovaná možnost na GENESIS64 Advanced Workstation. Facility AnalytiX prubežne poverí vaše zarízení k sledování stavu vašeho výrobního zarízení a podávání zpráv o poruchách na základe pravidel, které jste definovali. Pokud se vyskytují poruchy, analyzuje všechny dostupné údaje a poskytuje obsluze pravdepodobných prícin, serazených podle odhadu pravdepodobnosti.

    

MobileHMI

Všechny analýzy, vizualizace, alarmy a výstrahy, které poskytuje GENESIS64, Energy Analytix a Facility Analytix, jsou prístupné kdykoli a odkudkoli prostrednictvím telefonu. Definujte grafiku, trendy, poplachové zarízení se zobrazuje pouze jednou a zverejnuje povolení k prístupu prostrednictvím jakéhokoli prohlížece nebo smartphone.

    

If you like this page, please Share It!