Softwarepro automatizaci budov

Three Screens for Building Automation
ICONICS umožňuje manažerům spravující budovy inteligentním způsobem dosáhnout snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti, zlepšení doby odezvy na alarmovou situaci a lepší energetické účinnosti. FacilityWorX poskytuje softwarové platformy pro integraci stávajících systémů pro automatizaci budov s otevřenými standardy pro kompletní funkční pohled na váš podnik. Integrujte osvětlení, výtahy, vytápění, klimatizaci, protipožární systém, generátory, řízení přístupu a HVAC řídicí systém do jedné snadno konfigurovatelné operační konzole.
   


    Software pro automatizaci budov

Charakteristika Výhody
Webová vizualizace a kontrola............................ Sledujte a spravujte operace v rámci vaší budovy pouze pomocí webového prolížeče. Získejte vizuální informace prostřednictvím jakéhokoliv PC s webovým klientem. Publikujte vaše stávající displeje jako webové stránky.  Webová vizualizace měří vaše operace.
Konfigurace "vyberte a klikněte".......................... Pomocí jednoduchého grafického rozhraní, přistupujte a monitororujte místní či vzdálená zařízení na všech úrovních. Získejte globální přehled a monitoring, trendy, rozvrhy a potrvzování alarmů za jakékoliv teploty, stavu dveří, světel a dalších faktorů. Komplexní knihovna symbolů usnadňuje konfiguraci.  
Otevřená komunikace dat.................................... Komunikujte s vaším stávajícím kontrolním systémem přes BACnet, Modbus, JCI N1, SNMP, LonWorks a OPC. Snižte instalační a udržovací náklady odstraněním  vícečetných operátorských a ovládacích konzolí. Díky konektivitě s otevřenými standardy  ICONICS umožňuje komunikaci se všemi zařízeními a senzory.
Standardní a přizpůsobené zprávy...................... Vytvářejte a podávejte přesné ucelené zprávy. Se širokou řadou grafů a zpráv získejte informace z různých automatizonavých systémů budov založených na stavu prostředí a spotřebě. Přehledné zprávy vám pomohou v procesu certifikace Energy Star a LEED.
Navigational and Schedule View.......................... Operátoři  mohou reagovat a korigovat potenciální hrozby v reálném čase. Snadno zobrazujte alarmy a rozvrhy a bezprostředně reagujte na dění ve vašem zařízení pomocí navigačního stromu . 

Pomáhá k udržitelnosti
Systémy automatizace budov hrají významnou roli v oblasti udržitelného rozvoje a informace nezbytné pro efektivní správu "zelených" budov jsou rozptýleny mezi více řídicích systémů. FacilityWorX je udržitelná platforma potřebná pro vyšší efektivnost vaší budovy.