Průmyslová odvětví

ICONICS rešení zajištují celkový prehled nad vašimi operacemi v reálném case. Umožnují detailní vizualizaci žádoucích dat pomocí 3D grafiky. ICONICS zohlednuje jak váš obor a jeho rozsah, tak vaše konkrétní potreby. Poskytuje to nejlepší v oblasti automatizace, vizualizace a rízení provozu. Pro další informace kliknete na monitor nebo nekteré z níže uvedených rešení:ICONICS Solutions
 
Automobilový prumysl
ICONICS poskytuje automobilovým spolecnostem výkonné nástroje pro minimalizaci prostoju, snížení nákladu na provoz a vývoj aplikací. S ICONICS aplikacemi rozsáhlého sledování a kontroly je výroba efektivní a spolehlivá.

Automotive
Automatizace budov
At už jde pouze o jednu budovu nebo celý areál, problém je stejný: jde o správu více systému komunikujících na ruzných protokolech. ICONICS rešení automatizace budov vám poskytuje snadný prístup k ovládání a rízení klícových parametru v rámci centralizovaného uživatelského rozhraní. Integrujte své systémy osvetlení, energií, HVAC, bezpecnostní, protipožární a výtahové systémy.

Building Automation
Potravinárství a nápoje
Výrobci potravin a nápoju vyžadují kvalitní sledování, kontrolu, reporting a zobrazování trendu a alarmu. Pro výrobu, plnení lahví a plechovek, balení, maloobchodní prodej a distribuci - všude tam, kde má klícový význam FDA reporting pri soucasném udržení efektivnosti výroby - ICONICS nabízí výjimecné rešení.

Food And Beverage
Vládní infrastruktura
Spolecnost, ve kterém žijeme je definována vládní infrastrukturou, fyzicky i organizacne. ICONICS poskytuje možnost rízení a kontroly systému vládní infrastruktury z jedné budovy do všech zemí. Ve skutecnosti jsou témer všechny nejvytíženejší letištní terminály na svete vizualizovány, monitorovány a rízeny ICONICS softwarem.

Government Infrastructure
Výroba
Vzhledem k široké rade výrobních aplikací po celém svete ICONICS nabízí nástroje na míru dle potreb každé organizace. Vizualizace, HMI, diagnostika a sber dat a kontrola celého provozu je jen soucástí našeho rešení.

Manufacturing
Ropa a zemní plyn
Naše nabídka pro petrochemický sektor je urcena pro ty organizace, které potrebují rídit a kontrolovat své cinnosti v rámci plnení regulacních požadavku. Výrobní podniky, dopravní spolecnosti, dodavatele zarízení, výrobce náradí, rafinérie a težební plošiny, to vše i další lze sledovat a ovládat z jednoho místa pomocí zabezpecené a spolehlivé sítové technologie.

Oil and Gas
Farmaceutický prumysl
Farmaceutický prumysl se venuje vývoji a výrobe léku, které delají náš život kvalitnejší a produktivnejší. Dodržování zcela bezpecných, dusledných a úcinných metody výroby je soucástí tohoto procesu. ICONICS prumyslový automatizacní software poskytuje výkonné nástroje pro minimalizaci prostoju, snížení nákladu na provoz, minimalizaci vývoje aplikací a preklenutí mezery mezi IT, MIS a zarízení.

Pharmaceutical
Obnovitelné zdroje energie
V dnešním svete zvýšeného využívání energie je udržitelnost alternativních zdroju energie stále více kritická. Pokrocilé softwarové technologie pomáhají integrovat ruzné energetické systémy do jednotné úsporné operace. Dokážou rychle prevést obrovské množství dat v reálném case i data historická do cenných informací pro rízení neustálého zlepšování.

Renewable Energy
Komunální služby a energie
Komunální služby a energetika celí každodenne rostoucím nákladum a zvyšujícímu se tlaku na snižování nákladu. Potreba predvídat maloobchodní poptávku, rídit neustále se menící náklady na dodávky a plnení regulacních požadavku na reporting vede k neustálému balancování. Od výroby po prenos a distribuci, pro výrobce nástroju a odvetví obnovitelné energie je ICONICS rešení pro automatizaci a vizualizaci odpovedí na volání po úsporách a omezení regulace.

Utilities And Energy
Vodárenství a odpadní vody
Jelikož je cistota vody je hlavním zájmem, musí organizace zabývající se odpadními vodami a vodárentsvím prioritne dodržovat predpisy a snižovat náklady. Centralizovaného monitorování, rízení a reporting ICONICS rešení nabízí krištálove jasný pohled na operace, který vede k vetší bezpecnosti a úcinnosti.

Water And Wastewater

Automobilový prumysl
 
Automatizace budov
 
Potravinárství a nápoje
 
Vládní infrastruktura
 
Výroba
 
Ropa a zemní plyn
 
Farmaceutický prumysl
 
Obnovitelné zdroje energie
 
Komunální služby a energie
 
Vodárenství a odpadní vody