Home Průmyslová odvětví Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

V dnešním světě zvýšeného využívání energie je udržitelnost alternativních zdrojů energie stále více kritická. Pokročilé softwarové technologie pomáhají integrovat různé energetické systémy do jednotné úsporné operace. Dokážou rychle převést obrovské množství dat v reálném čase i data historická do cenných informací pro řízení neustálého zlepšování.Monitorování majetku

Operátoři se mohou spolehnout na HMI / SCADA v reálném čase a monitoring stavu zařízení pro udržení optimální účinnosti. Informace z turbín včetně údajů o rychlosti větru, směru větru, síle, pozici lopatek, teplotě a vibracích jsou okamžitě zaznamenány, vizualizovány a analyzovány.
     • Monitorování stavu v reálném čase
     • Vizualizace, Alarmy & Data Historian
     • Mobilní oznámení a upozorňování
     • OPC, Modbus, DNP, IEC61400, Webové služby
 

Provoz elektráren

Integrace zařízení, budov a obchodních dat do jediného sjednoceného pohledu na operace elektrárny poskytuje ovládání a řízení energetického systému. Operátoři mohou okamžitě reagovat na zabezpečení požadavku energie, životního prostředí a obchodních požadavků. Snadno lze vytvářet pokročilé ad hoc zprávy, které také mohou být rozvrženy do pohledu a koordinovat provoz a údržbu systému.
     • GEO SCADA pro 3D dohled nad elektrárnou
     • Modulární architektura s podporou více dodavatelů
     • Dynamické přepínání jazyků
     • Smart Grid integrace; IEC61850

Podnikový management

ICONICS poskytuje analýzy založené na uživatelských rolích a informační údaje pro každého ve vašem podniku. Snadno přizpůsobitelné webové portály umožňují komplexní personalizovanou vizualizaci provozu, údržby a finančních informací, které pomáhají v rozhodovacím procesu. Vizualizovat lze váš podnik odkudkoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení.
     • Portál pro analýzu a prognózy založený na rolích
     • Reporting výkonnosti podniku
     • Integrace finančních a provozních údajů
     • Rozhraní s MS SQL, SAP, Oracle, IBM

Bohatá vizualizace a reporting

Tvorba bohaté 2D a 3D SCADA GEO vizualizace a zpráv s integrovanými zeměpisnými mapami terénu v reálném čase i historickými daty umožňují rychlý přehled o více operacích a závodech umístěných kdekoliv na světě. Využívání bezpečného a personalizované webového portálu pomocí řešení ICONICS PortalWorX ™ pro jakýkoliv prohlížeč. Přizpůsobené ad hoc nebo navržené zprávy mohou být generovány s důležitými provozními KPI pro splnění regulačních a obchodních požadavků.

Předvídavé řešení Analytics

Wind AnalytiX ™ je založen na ICONICS Hyper Historianu™ s vysokým výkonem a kapacitou velkého objemu dat. Nejmodernější detekce poruch a diagnostická (FDD) technologie identifikuje zařízení a energetické nedostatky a stanoví možné příčiny, které pomáhají při předpovídání provozu.

 

See ICONICS Solutions for Renewable Energy featuring Wind AnalytiX®

Also check out this video:

Did you like our video? Subscribe to our YouTube Channel!


If you like this page, please Share It!