Home Produkty AnalytiX Energy AnalytiX

Vyspělý software pro správu energií

Energy AnalytiX

Co Je Energy AnalytiX?

V dnešním konkurenčním světovém hospodářství se stoupajícími cenami energií a tlakem na zvyšování ochrany životního prostředí, se stává schopnost rychle analyzovat a pečlivě kontrolovat provozní náklady stále více kritičtější. Každý hledá cesty, jak snížit náklady na energie, snížit spotřebu a minimalizovat uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí.  Energy AnalytiX znamená monitoring energií, analýzy energií a systém správy energií (ESM), který poskytuje bohatou real-time vizualizační platformu nezávislou na prohlížeči. Funguje na aplikaci jedné budovy, celého komplexu budov či více podniků. Vytváří firewall přátelské prostředí, zabezpečené přizpůsobitelné panely spotřeby energií a možnost prohlížení reportů analyzující vzory spotřeby energií a využití zdrojů. Manažeři podniků, inženýři či obsluhující personál může software rychle a intuitivně ovládat a objevovat tak možnosti pro zlepšování.

Energy AnalytiX
Energy AnalytiX sbírá naměřená data pomocí ICONICS GENESIS64 Universal Connectivity layer, který umožňuje získávat data z elektroměrů, spotřebu zemního plynu, paliva, páry, chlazené vody či data z dalších dostupných sítí. Pomocí webových služeb a IEC protokolů je schopný koordinovat chytrou síť a další poskytnuté informace. Shrnuje a zaznamenává údaje o spotřebě pro dlouhodobé archivování, průběžné analýzy a srovnání. Konfigurační nástroje modelu hodnocení umožňují uživatelům zadat prakticky jakýkoliv hodnotící model, který definuje jejich využitelnost dle smlouvy, takže náklady mohou být automaticky odvozovány a zaznamenávány oproti rozpočtu, k dosavadním výsledkům, a pro ověření skutečné účty.

Charasteristika a Výhody

  Výkonný reporting/ vestavené kalkulace
Standardní náklady, spotreba a reporty o uhlíkových stopách. Intuitivní pohled na detail místa spotreby energie.

  Webove založené funkce
Bohatá vizualizace prostrednictvím jakéhokoliv prohlížece s Microsoft Silverlight, spolupráce s portály Microsoft SharePoint, nebo chytrými telefony.

  Škálovatelnost
Škálovatelný od jednoho místa až po celý komplex, vhodný pro jakékoliv odvetví.

  Flexibilita
Varovná oznámení o nadmerné spotrebe energie, kdekoliv a kdykoliv pomocí telefonu, emailu ci SMS.

  Univerzální pripojitelnost
OPC, BACnet, SNMP, Webové služby a další.

  Sazby plánu
Definujte si flexibilní sazby plánu pro nákladové kalkulace a overování úctu.

 Agregace
Energy AnalytiX vám poskytuje možnost zorganizovat váš podnik do stromové struktury majetku a poté automaticky zjištovat spotrebu energií podle predem definované struktury. Umožnuje napríklad sledovat využití energií podle zarízení, zón, oddelení, pater, budov nebo v rámci celého komplexu. Ve výrobních provozech umožnuje sledovat využití energické energie na jednotku produktu, typ produktu, zarízení, produktovou radu ci celý závod. Všechna sbíraná data dokáže shrnout na hodiny, dny, mesíce ci roky.

 Normalizovaná a relativní spotreba
Výjimecne cennou charakteristikou Energy AnalytiX je schopnost definování výrazu, které se využívají pro údaje o energiích a dalších sledovaných údaju tak, že údaje o energiích normalizované a relativní mohou být ukládány a analyzovány, a neposkytují tak informaci pouze o spotrebe, ale celkový prehled o prícinách abnormální spotreby energie. Napríklad, uživatel si muže nastavit agregaci a grafy a detailní pohledy na:

  • kWh/Ohr – kWh použité za hodinu pri vytížení
  • kWh/DegreeDay – kWh normalizované na denostupne
  • kWh/RuntimeHr – kWh použité za hodiny behu
  • kWh/Cm – kWh použité na krychlový metr klimatizovaného vzduchu
  • kWh/SqFt – kWh na ctverecní stopy podlahové plochy
  • CuFt/lb – krychlových stop plynu na libru vyprodukované páry
  • kWh/Unit – kWh na jednotku vyrobeného produktu

 

Request Your Free Product Trial Today!


AnalytiX Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!