Home Produkty AnalytiX Facility AnalytiX

Prediktivní software pro správu a zabezpečení budov

Facility AnalytiX

Co Je Facility AnalytiX?

Facility AnalytiX je prediktivní řešení pro diagnostiku zařízení, které využívá pokročilou detekci chyb a diagnostiku (FDD) pro analýzu všech dostupných informací pro objevení a předvídání chyb zařízení. Zahrnuje algoritmy, které váží pravděpodobnost chyb a radí pak managementu, operátorům a obsluhujícímu personálu jak se zachovat, aby se předešlo chybám zařízení a abnormální spotřebě energie.

Jakmile se objeví chyba zařízení, pokročilá softwarová technologie zanalyzuje stávající a historické informace spolu se symptomy/příčinami, které se systém již naučil, provede pravděpodobnostní algoritmus a poskytne uživateli návod a seznam s pravděpodobnými příčinami roztříděných podle pravděpodobnosti. Tato bezprostřední pomoc ve formě poskytnutého seznamu významně redukuje střední dobu diagnostiky a opravy, snižuje prostoje zařízení a celkové náklady na údržbu.


Facility AnalytiX
Webově založený Workbench nabízí uživatelům Facility AnalytiX jednoduché nastavení a proces nasazení, integraci s nejvyužívanějšími systémy BAS, SCADA, PLC, DAQ a dalšími systémy používaných pro sledování podmínek zařízení. Rozsáhlá knihovna standardních modelů HVAC a modelů diagnostiky průběhu zařízení urychluje nastavení a konfiguraci, editor pravidel umožní snadné přizpůsobení a přidání nového modelu diagnostiky zařízení.

Charasteristika a Výhody

  Automatická detekce chyb a oznámení v reálném case
Umožnuje uživateli predvídat, redukovat a eliminovat prostoje zarízení.

  Univerzální pripojitelnost
Univerzální možnost pripojení zahrnující integrovaný OPC, OPC UA, BACnet, SNMP, Modbus a komunikaci webové služby, která usnadnuje pripojení k existujícímu zarízení bez nutnosti dodatecné infrastruktury.

  Robustní a škálovatelný
Postaven na vrcholu výkonné platformy služeb ICONICS, systém je osvedcený pro shromaždování údaju od nekolika zarízení až po tisíce zarízení zahrnující více lokalit nasazení.

  Rychle nasaditelné
Pripojte Facility AnalytiX do vaší stávající síte a hned zacnete se snižováním prostoju a nákladu na údržbu.

  Vysoce konfigurovatelné vizualizacní rozhraní
Zasvecené analýzy vedou ke snížení doby údržby stanovením pravdepodobné príciny a umožnují uživatelum prijít na hlavní prícinu selhání zarízení.

  Standardní model diagnostiky chyb
Urychluje cas nasazení pomocí možnosti uživatelu využívat preddefinované modely a vzory pro casto používaná vybavení budov.

  Prednastavené chybové zprávy
Reporty dorucované na základe rozvrhu, na vyžádání nebo pri události pro identifikaci vzoru chyb.

  Kdekoliv, kdykoliv, na jakékoliv platforme
Informace mohou být dorucovány na stolní pocítac, jakýkoliv prohlížec, být postavený na spolupráci s Microsoft SharePoint® portálech nebo Windows Phone.

 Diagnostické modely rídící automatickou diagnostiku chyb
Diagnostické modely se používají pro stanovení nejpravdepodobnejší príciny poruchy, za stanovených podmínek. Skládají se z príznaku a prícin, které jsou stanoveny v tabulkovém formátu, maticích, takže uživatelé mohou nastavit, jaký je mezi nimi vzájemný vztah. Císla v matici ovlivnují váhu, kterým Facility AnalytiX priradí ruzné príciny a které mohou odpovídat pravdepodobnostem daným ve specifikaci zarízení od výrobce nebo studii stávající historie údržby zarízení, napríklad. Uživatelé si mohou zvolit doladení pravdepodobností založené na specifických znalostech zachycených technickou obsluhou zarízení.

Príznak je jakýkoliv stav podmínek vztahující se ke konkrétnímu zarízení, který uživatel/manažer muže považovat za znepokojivý nebo za alarmovou situaci. Prícina je duvod zpusobující symptomy, které vytvárejí obavy a alarmové situace. Príciny a príznaky se velmi liší podle typu zarízení, což je duvodem, proc jsou diagnostické modely definované na základe typu zarízení. Facility AnalytiX obsahuje množství diagnostických modelu a uživatelé si také mohou sami vytváret vlastní modely dle potreby.

 Návod pro nápravné akce pri využívání výkonných vizualizacních panelu
Facility AnalytiX nabízí prediktivní software pro diagnostiku zarízení, který pomocí svých výkonných vizualizacních schopností automaticky upozornuje personál obsluhy a údržby na pravdepodobné príciny neefektivnosti zarízení. Nakonfigurujte bok po boku srovnávací grafy pro rychlé vizuální urcení trendu na obdobných typech zarízení, srovnatelne velkých prostorách zarízení, ruzných provozních stavech zarízení a celou radu dalších parametru, takže mužete snadno zjistit abnormality.

Request Your Free Product Trial Today!


AnalytiX Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!