Správa alarmů, reporting a analýzy

Alarm Analytics

Alarm Analytics Co Je Alarm Analytics?

Alarm Analytics poskytuje náhled na frekvenci alarmů, statistiky, potvrzení uživatele, distribuci podle priorit a skryté vazby. Personál je schopen zobrazit, analyzovat a spravovat alarmovou informaci. Správná analýza alarmů a událostí ve výrobním podniku odhaluje významné možnosti pro zlepšení aktuálních výrobních postupů a upozorňuje na zvláštní situace.  Alarm Analytics zachytává a analyzuje všechny alarmy a události, aby identifikoval frekvenci alarmů, rozptýlení alarmů, vzájemnou vazbu alarmů a mnohé další problémy související a alarmy. Tento modul také zaznamenává, analyzuje a zobrazuje změny procesu inicializované operátorem, což vede k významnému ulehčení chodu celého systému.    

Charasteristika a Výhody

  Uložení alarmu a událostí do všeobecných databází
Zachytává a archivuje alarmy akce provádené operátorem a systémem do SQL, Oracle, Access nebo MSDE.

  Analýza alarmu v reálném case
Identifikuje zvláštní výskyty alarmu a jejich prubehy.

  Standardní prumyslové reporty
Dodává informaci o alarmech v souladu se standardy správy alarmu. Preddefinované reporty a pruvodci pomáhají zamerit se na oblasti výroby, casové periody nebo typy událostí.

  Pokrocilé alarmové KPI
Predkonfigurované šablony KPI vám ušetrí cas a dále automaticky spouštené reporty vám usnadnují úsilí pri navrhování výkonného systému spouštení.

  Robustní Workbench aplikace
Centralizované webové prostredí pro konfiguraci a monitoring všech komponent BizViz.

  Jednoduše sdílené reporty
Zobrazte reporty v Microsoft Excel, PDF nebo HTML na webu a sdílejte vaše reporty s odpovídajícími partnery efektivne.

 Alarmový reporting založený na prumyslových standardech
Alarm Analytics podporuje prumyslové standardy pro správu alarmu dle specifikace OSHA a EEMUA. Modul Alarm Analytics obsahuje více než 15 standardních reportu s pokrocilými alarmovými KPI.

 Flexibilní analýza alarmu
Alarm Analytics vám umožnuje nahlížet na vaše podnikové alarmy z ruzných úhlu. Použijte analýzu vzájemných vztahu, aby jste našli a odstranili alarmy, které se vyskytují v návaznosti na sebe. Pochopte zmeny procesu inicializované operátorem. Analyzujte, jak dlouho trvalo než operátor odpovedel na jednotlivé alarmové stavy a dobu než stav prešel do normálního stavu. Zobrazte reporty "stálé alarmy" podle intervalu "rozložení alarmu podle frekvence".

Request Your Free Product Trial Today!


BizViz Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!