Real-time Workflow pro přemostění dat

BridgeWorX

Co Je BridgeWorX?

BridgeWorXBridgeWorX™ zajišťuje efektivní výměnu dat do/ze všech databází a zdrojů dat. Díky unikátnímu průvodci konfigurace vizuální transakce mapování dat mohou uživatelé přenášet informace do/z real-time  OPC výrobních zařízení a podnikových obchodních informačních systémů. BridgeWorX technologie dolování dat má přístup k Microsoft SQL Serveru, Oraclu, Microsoft Access, SAPu a prakticky ke všem výrobním a obchodním datovým zdrojům jak v reálném čase, tak zpětně k historickým.


Charasteristika a Výhody

  Intuitivní editor grafického Workflow
Jednoduchá konfigurace typu uchop a upust významne zkracuje dobu na implementaci, nasazení a správu.

  Výkonné casování transakcí
Transakce se vykonávají automatický podle vašich obhcodních pravidel, pricemž eliminují potrebu rucního operátorského zásahu.

  Pripojení ke všem zdrojum reálných a historických dat
Informace typu casové závislosti, vazby na výrobní dávky, a prímocaré spojení dat.

  Prístup k detailnímu sledování informací
S pomocí tenkých webových klientu mužete zjistit hlavní duvod vašich záležitostí s presným urcením co se stalo a kdy se to stalo.

  Pokrocilá integrace
Využijte sílu .NET pro pokrocilou integraci dat tretích spolecností s pomocí transkce grafického workflow.

 Založen na technologii Microsoft .NET
BridgeWorX je napsán v programovacích jazycích Microsoft C # (C-Sharp) a ADO.NET. Pripojení na zdroj a cílové systémy je velmi rychlé, efektivní a snadné. ICONICS Vám prináší nejmodernejší datovou integraci a nástroje pro správu uživatelského rozhraní, pricemž lze maximálne využít výkonných technologií spolecnosti Microsoft.

 Úspora nákladu a rychlé ROI
Vzhledem k tomu, že BridgeWorX má jedinecnou schopnost konfigurace mapování dat a že nevyžaduje žádné kódování, dochází k rychlejší realizaci cyklu pro prenos dat a správe rozhraní. Náklady spojené s casovou nárocností v prípade prizpusobování programování a rozsáhlá školení již nebudou nutná. Také není treba specialisty pro každý ze zúcastnených systému.

Request Your Free Product Trial Today!


BizViz Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!