Vizuální OEE, KPI a analýzy pro provozní dokonalost

Productivity AnalytiX

Productivity Analytics Co Je Productivity Analytics?

Productivity Analytics umožňuje rozhodování na všech úrovních podniku v reálném čase a poskytuje přesné informace, které pomáhají řídit globální provozní efektivitu a posílit konkurenční výhodu na trhu. Nahlížení do svého provozu pomocí shromažďování dat v reálném čase a připojení k více zdrojům dat je provedeno intuitivním a inteligentním způsobem. Analýza produktivity pomáhá zajistit výrobu v souladu s KPI jako je OEE, délku cyklu a propustnost, a dodávat výrobní informace do celé organizace.


Charasteristika a Výhody

  KPI pro štíhlou výrobu a Six Sigma iniciativy
Konfigurujte a vizualizujte KPI se specifickými výpocty pro OEE, dobu cyklu, MTBF, dobu taktu, efektivnost a propustnost.

  Webove založené uživatelské rozhraní
Rychlá konfigurace a rízení jakéhokoli zarízení. Prizpusobené pohledy jednotlivcu a skupin dle jejich rolí.

  Predkonfigurované šablony
S pripravenými šablonami, grafikou s možností vnorení, interaktivními grafy, KPI a dalšími funkcemi pro výrobní procesy bude vaše aplikace rychle vytvorena.

  Konektivita s více druhy datových zdroju
Pripojte se ke kritickým zdrojum dat pomocí SQL, SAP, SNMP, Oracle, ODBC, OLE DB a dalších. Sdružujte real-time informace o procesech z více aplikací.

  Flexibilní webové služby .NET- flexibilní architektura
Vytvorte vaši architekturu s využitím obecné platformy .NET a využijte flexibility webových služeb.

  Pokrocilé analytické funkce s automatickým reportingem
Generování automatických reportu o denních a historických stavech. Snadno provádejte pokrocilé analýzy /scénáre co-když.

 Výkonné dolování dat pro sledování KPI v reálném case
Dnešní výrobní prostredí požaduje informace v reálném case. Již nestací pracovat pouze na základe vcerejší dat nebo dat z predchozí smeny. BizViz Produktivity Analytics využívá výkonné technologie dolování dat v reálném case pro sledování klícových ukazatelu výkonnosti (KPI), jako je propustnost, OEE, využití, výtežnost, dostupnost, doba cyklu a mnoho dalších. Dokonce i když aktivne nesledujete konkrétní zarízení, mužete dostávate automaticky upozornení v prípade, že se urcitý ukazatel blíží do "nebezpecné zóny" na základe predem nakonfigurované prahové hodnoty.

 Provádejte informovaná rozhodnutí pro zvýšení výrobní efektivity
Produktivity Analytics pomáhá obsluze, vedoucím pracovníkum a manažerum reagovat na tlaky vyvíjené na dnešní výrobní prostredí ve smyslu snižování doby cyklu, snižování nákladu, identifikace možností zlepšení pro zefektivnení procesu a využití majetku. Standardní pripravené zprávy zduraznují nedostatecne využívaná nebo pretížená zarízení a pomáhají manažerum pri plánování preventivní údržby zarízení, které údržbu potrebují nejvíce. Správne udržované zarízení má za následek menší celkové výpadky, což má následne za následek vyšší efektivitu výroby.

Request Your Free Product Trial Today!


BizViz Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


  Product Trial 
     Featured Success Stories 

Back to Top


If you liked this page, please Share It!