Celopodnikový reporting, grafy a analýzy

ReportWorX

Co Je ReportWorX?

ReportWorXReportWorX™ je výkonný reportovací nástroj, který pracuje s rozsáhlým množstvím dat výrobního informačního systému. Připojujte se z více zdrojů dat, včetně real-time OPC a databází, SQL, Oracle, SAP, AspenTech a OSI PI. ReportWorX zpracovává data z výroby, firemních databází a všech dalších mezistupňů. Díky škálovatelnému základu prostředí Microsoft.NET, zpacovává ReportWorX data do pracovních tabulek pomocí Microsoft Excel. Kopírování pracovních listů, ovládání, grafy a aktualizace dat, přepočítávání vzorců a automatický tisk a plánování jsou součástí ICONICS řešení pro real-time reporting, grafy a analýzy.
 Charasteristika a Výhody

  Zprávy a analýzy informací
Výkonné analýzy a reporting ze všech výrobních provozu ci firemních databází (SQL, Oracle, SAP, Historiany, OPC a SNMP). Kombinujte informace z více zdroju dat do jedné zprávy.

  Vestavený plánovac zpráv
Rozvrhnete si generování zpráv a reporting na základe datumu a casu, databáze nebo OPC hodnoty, zmen v souborovém systému, real-time událostech nebo ad-hoc. Zahrnte do svých zpráv spouštecí hodnoty parametru.

  Správa zpráv prostredí
Vizualizujte mapování dat z více zdroju dat. Spravujte své reporty s pokrocilými funkcemi mapování dat pro rychlý vývoj.

  Správa datových zdroju
Efektivne konfigurujte, ovládejte a spravujte všechny datové zdroje z jednoho místa.Uložte si a znovu pak využívejte existující mapování datových zdroju.

  Podpora verzí šablon
Udžujte si prehled o verzích šablon pro snadné autorizování a správu zpráv. Rychle se vratte zpet k predchozí verzi podle potreby.

  ICONICS SAP konektor
Prijímejte potrebná data z jakékolv obchodní oblasti pres svetove zavedený EPR systém.

 Data z libovolného zdroje dat
Využitím ICONICS technologií dolování dat ReportWorX integruje se všemi zdroji dat, napríklad s Microsoft SQL Serverem, Oracle, SAP, MSDE, Microsoft Access, prizpusobenými databázemi atd., pomocí webových služeb, ODBC i OLEDB pripojení. Integrujte informace z jakéhokoli real-time OPC zdroje dat nebo také z historických datových zdroju. ReportWorX lze integrovat s dalšími známými zdroji dat, napr. HMI, SCADA a DCS systémy, systémy údržby, výrobními historiany, MES a ERP, bezpecnostními systémy a systémy budov, laboratorními informacní systémy, podnikovými a výrobními databázemi.

 Plánovac zpráv
V jádru ReportWorX je jeho výkonný systém pro plánování, který umožnuje organozované rízení zpráv. Tyto zprávy mohou být spušteny pres web, z obrazovky HMI nebo na základe kteréhokoliv z následujících kritérií: cas a datum, alarmy a události, OPC dat v reálném case, výrazu nebo výpoctu, databáze hodnot, NT událost, atributu souboru nebo na važádání.

Request Your Free Product Trial Today!


BizViz Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


Back to Top


If you liked this page, please Share It!