Webově založený automatizační software pracující s daty v reálném čase

PortalWorX

Co Je WebHMI?

PortalWorXWebHMI™ používá webové prohlížeče, jako je například aplikace Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Safari or Firefox, k zajištění 32-bitové grafiky, trendů a alarmových aplikací (aplikace v GENESIS32 ™ HMI / SCADA ). WebHMI dodává všechny potřebné komponenty z centrálního serveru pro automatickou instalaci na každý počítač s libovolným prohlížečem. Není třeba instalovat žádný software na vzdálené klienty nebo exportovat či měnit displeje, jelikož WebHMI dělá všechnu tuto práci.


Charasteristika a Výhody

  Webové prístup k obchodním a výrobním informacím
Pripojte se k práve bežícímu závodu, zarízení nebo podnikovým datum pres Internet.

  Architektura tenkého klienta bez nutnosti instalace
Prináší tenkému klientu vizualizaci, sledování trendu, alarmu a reporting.

  Firewall a prátelské firemní IT prostredí
Spolupracuje s firewally a routery pres LAN, WAN a internet.

  Dolování historických dat ze standardní databáze
Sledujte historická data z Microsoft SQL Server 2008, SQL Server Express, Microsoft Access, a dalších výrobních historianu.

  Komplexní zabezpecení
Integrace Windows zabezpecení pro snadné použití.

  Škálovatelná architektura webového serveru
WebHMI merí snadno rust aplikací a pripojení.

 Webové prístup k obchodním a výrobním informacím
Manažeri, vedoucí pracovníci a operátori mohou pres své prohlížece na stránkách sledovat zprávy z výroby, HMI grafiku, grafy a alarmy. Jakmile PC klient nacte požadovanou HTML stránku z danného webového serveru (pri behu WebHMI softwaru), jsou potrebné komponenty automaticky nahrány do klientského pocítace v pozadí.

 Firewall a prátelské firemní IT prostredí
Revolucní GenBroker komunikacní technologie poskytuje pokrocilé zpusoby komunikace pres Internet, intranety a výrobní / firemní IT infrastruktury. GenBroker podporuje routery, inteligentní prepínace, rozbocovace, a firewally a používá standardní OPC pres SOAP / XML, OPC pres TCP / IP, stejne jako standardní Microsoft COM, DCOM a VPN technologie pro prístup k real-time OPC datum, alarmum a historickým informacím.

Request Your Free Product Trial Today!


MobileHMI Download

 

Downloading here may involve a time delay as there is an approval process, which requires a minimum of two business days. If you have a current ICONICS SupportWorX plan we recommend that you log onto the Customer Connection Portal for immediate product downloads.


     Featured Success Stories 

Back to Top


If you liked this page, please Share It!