Řešení

ICONICS rešení zajištují celkový prehled nad vašimi operacemi v reálném case. Umožnují detailní vizualizaci požadovaných dat pomocí 3D grafiky. ICONICS zohlednuje jak váš obor a jeho rozsah, tak vaše konkrétní potreby. Poskytuje to nejlepší v oblasti automatizace, vizualizace a rízení provozu. Pro další informace kliknete na monitor nebo nekteré z níže uvedených rešení:ICONICS Solutions
 
Správa budov a údržba
Firmy i vládní instituce dnes požadují, aby jimi spravovaná zarízení budov byla rízena dle zprísnujících se cílu, a to jak z hlediska efektivnosti nákladu, tak dopadu na životní prostredí. Schopnost integrovat informace ze všech zarízení budov, ekologických senzoru, sledovat vytíženost, merit spotrebu energie a zároven vše vizualizovat je rozhodující pro dosažení operativních cílu.

Building Controls
Energetický Management
Poskytnutím jasného prehledu struktury spotreby energie, pomáhá ICONICS firmám v jejich úsilí o úsporu energií. Vizualizace, shromaždování a shrnutí spotreby energie podle lokality a prognózy energetických nákladu v prubehu casu pomáhá firmám identifikovat jak a kde optimalizovat spotrebu. Optimalizace spotreby energie znamená úsporu nákladu organizace, snížení uhlíkové stopy a zvýšení udržitelnosti.

Energy Management
Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI)
ICONICS EMI rešení prekládá data vzešlá z výrobního procesu do prehledných a srozumitelných zpráv urcené pro lidi s rozhodovacími pravomocemi z vedení podniku a obchodní sféry. V rámci koordinace propojení ruznorodých zdroju a platforem, ICONICS EMI zpracovává data z více procesu do vizuálního prehledu zahrnující digitální panely nástroju, reporty a grafiku. S využitím vizualizace až po reporty mohou výrobci delat informovaná rozhodnutí pro zlepšení jejich procesu a aplikací k dosažení provozní dokonalosti.

EMI
GEO SCADA
GEO SCADA nabízí stolní rešení kombinující technologii mapování s klasickým rízením a sberem dat. Pro operace s geograficky rozmístenými zarízeními nabízí ICONICS GEO SCADA rešení škálovatelnou a zabezpecenou vizualizaci v reálném case. Vodní elektrárny, stavby, továrny, ropná pole a aplikace pro obnovitelné zdroje energie mohou využívat systém GEO SCADA. Sledování movitého majetku behem prepravy pomocí GPS souradnic je také podporováno GEO SCADA.

GEO SCADA
Human Machine Interface (HMI)
HMI (Human Machine Interface) je uživatelské rozhraní, v rámci nehož dochází k interakci mezi clovekem a výrobní procesem nebo systém kontroly. HMI poskytuje grafickou vizualizaci rídícího systému. Výsledkem interakce s HMI je efektivní fungování a rízení procesu.

HMI
Manufacturing Execution Systems (MES)
MES - Manufacturing Execution Systems - Výrobní Informacní Systémy - jsou urceny k merení a kontrolní cinnosti v produkcních oblastech organizace s cílem zvýšení produktivity a zlepšení kvality. Výrobní aplikace jsou vrstvou mezi podnikem a kontrolním systémem a poskytují uživateli prehled a kontrolu. Prehled a kontrola znamená predávání informací zpusobem, který umožnuje optimalizovat výrobu. MES je odpovedí pro plánování zdroju, financní plánování, rízení zásob a logistiku.

MES
Výrobní produktivita
ICONICS umožnuje získat lidem s rozhodovací pravomocí na všech úrovních podniku jasný prehled o kompletním výkonu podniku. Poskytujeme prostredí, ve kterém jeho uživatelé mohou trendy v jejich cinnosti nalézat nebo jsou na ne upozorneni, prostredí kde uživatelé mohou reagovat a prizpusobit se potenciálním problémum v reálném case. Informace v reálném case, presnost výroby a informace o prostojích získané pomocí klícových ukazatelu výkonnosti pomáhají celosvetove rídit výrobcum jejich provozní výkonnosti a získávat konkurencní výhodu na trhu.

Manufacturing Productivity
Multimediální alarming
Multimediální alarming znamená poskytování alarmových informací v reálném case, at už jste kdekoli. Multimediální alarming je multimediální systém upozornování na alarmy distribuovaný do celého podniku.

Multimedia Alarming
Original Equipment Manufacturer (OEM)
ICONICS softwarové nástroje pro automatizaci jsou distribuovány po celém svete prostrednictvím produktu a služeb nabízených našimi OEM partnery. ICONICS software od GENESIS32 a GENESIS64, Open Series aplikace, WebHMI až po Embedded rešení mohou OEM partneri nasazovat jako soucást svých rešení. ICONICS software je používán OEM partnery v mnoha ruzných odvetvích, vcetne automatizace budov, farmaceutickém prumyslu, vodohospodárství, automobilovém prumyslu, chemickém a petrochemickém prumyslu a dalších odvetvích.

OEM
Overall Equipment Effectiveness (OEE)
OEE (Overall Equipment Effectiveness) je systém merení a sledování úcinnosti vašich výrobních procesu. Bežne se používá jako KPI (Key Performance Indicator) ve spojení se štíhlou výrobou, aby se dokázali identifikovat ukazatele úspechu. ICONICS rešení pro OEE znamená dostupnost, výkon a kvalitu.

OEE
SCADA
SCADA (rízená kontrola a sber dat) je monitorování a rízení prumyslových a výrobních procesu a jejich zarízení. Kompletní ICONICS SCADA rešení je tvoreno kombinací nekolika pod-systému. HMI (Human Machine Interface) predstavuje data pro lidskou obsluhu, která pak muže sledovat a kontrolovat proces. Sber dat je možný díky senzorum nebo zarízením zakomponovaným do celého procesu. Pro prenos dat ze vzdálene umísteného snímace, využívají pro komunikaci s HMI rozdílné hardwarové a softwarové systémy ruzné otevrené komunikacní protokoly, jako je napríklad OPC. ICONICS zahrnuje otevrené komunikacní standardy OPC a OPC UA, jež jsou široce osvedcenými rešeními pro ruznou komunikaci hardwaru a softwaru. ICONICS rešení pro SCADA poskytuje kompletní prehled o vašem provozu, vcetne brilantní 3D grafiky, trendu, zpráv a alarmu. ICONICS rešení je škálovatelné, aby vyhovovaly potrebám vašeho provozu nyní i v budoucnu.

SCADA
Sustainability Software Solutions
Sustainability for the corporate enterprise has evolved to define both the long-term viability of the enterprise as well as the moral obligation of the company to ensure the long-term wellness of the environment. Sustainability is now a critical pillar in the strategic plans of many corporations and brings focus to how an enterprise optimizes the use of all resources at all times in order to minimize production and operational costs in relation to its global competition, lessen the use of limited non-renewable resources and energy, and reduce the emission of byproducts that have negative effects on the environment. 

Sustainability

Správa budov a údržba
 
Energetický Management
 
EMI

 
GEO SCADA

 
HMI

 
MES

 
Výrobní produktivita
 
Multimediální alarming
 
OEM

 
OEE

 
SCADA

 
Sustainability