Enterprise Manufacturing intelligence (EMI)

EMI znamená Enterprise Manufacturing Intelligence. ICONICS EMI řešení překládá data vzešlá z výrobního procesu  do přehledných a srozumitelných zpráv určené pro lidi s rozhodovacími pravomocemi z vedení podniku a obchodní sféry.

V rámci koordinace propojení různorodých zdrojů a platforem, ICONICS EMI zpracovává data z více procesů do vizuálního přehledu zahrnující digitální panely nástrojů, reporty a grafiku. S využitím vizualizace až po reporty mohou výrobci dělat informovaná rozhodnutí pro zlepšení jejich procesů a aplikací k dosažení provozní dokonalosti.

U rozsáhlejších výrobních aplikací s více závody a lokalitami, řeší ICONICS EMI řešení potřeby od plánování až po výrobu, zabezpečování jakosti, údržbu, správu aktiv a řízení zásob.

EMI

Charakteristika
Výhody
Charakteristika & Výhody
  Dolování dat
→ 
 Kombinace více zdroju informací vám umožní v jedné zpráve pracovat s trendy v reálném case i v nesouvislých systémech.
  Flexibilní rozvrhování reportu
→ 
 Plne automatizovaný provoz. Zprávy obsahující konkrétní informace jsou doruceny správné osobe v dobe, kdy je potrebuje.
  Šablony zpráv
→ 
 Zkracuje dobu realizace pro vetší návratnost investic a snižuje celkové náklady na vlastnictví pro ruzná odvetví a aplikace.
  Dynamické parametry reportu
→ 
 Stovky šablon pro úcely reportingu. Umožnuje koncovým uživatelum provádet vlastní "Co když" analýzu prostrednictvím ad hoc reportingu a možností zobrazit detailní informace.
  Vzhled prostredí Microsoft Excel
→ 
 Umožnuje efektivnejší interakci s daty pro rychlejší odhalení príciny problému.

Explore Our Products 
See What Our Customers Are Saying 
personBubble.png
Michael Norman
Operations Manager
Wunderlich-Malec Engineering

“ICONICS WebHMI provided a tangible, competitive advantage due to its efficient use of bandwidth. Efficient data transfer was critical as the sites were located in remote areas only accessible via satellite technology.”
 


PortalWorX

PortalWorX™ umožňuje uživatelům snadno vytvářet a spravovat výrobní portály, obchodní portály a vizualizační panely, které poskytují jednotnou spolupráci přihlášení pro optimalizaci klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Standardní webové části z Microsoft SharePoint. NET technologie a vlastní ICONICS přizpůsobené webové části dohromady tvoří vše, co potřebujete k vytvoření portálu pro real-time a historická data ze zařízení a obchodních informací. PortalWorX nevyžaduje prakticky žádnou správu, je snadno konfigurovatelný a dodává data kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím standardního internetového připojení.

    

ReportWorX

ReportWorX™ je výkonný reportovací nástroj, který pracuje s rozsáhlým množstvím dat výrobního informačního systému. Připojujte se z více zdrojů dat, včetně real-time OPC a databází, SQL, Oracle, SAP, AspenTech a OSI PI. ReportWorX zpracovává data z výroby, firemních databází a všech dalších mezistupňů. Díky škálovatelnému základu prostředí Microsoft.NET, zpacovává ReportWorX data do pracovních tabulek pomocí Microsoft Excel. Kopírování pracovních listů, ovládání, grafy a aktualizace dat, přepočítávání vzorců a automatický tisk a plánování jsou součástí ICONICS řešení pro real-time reporting, grafy a analýzy. 

    

GridWorX

GridWorX™ integrates data from external and/or legacy databases for use with HMI/SCADA, storage as historical data or use for real-time control. With the GridWorX Server, users can connect to data sets from any of the supported database types: SQL Server, OLEDB (x64), ODBC (x64), Oracle (via ODP.NET) and SAP. By integrating data, GridWorX allows unparalleled access and control to enterprise data wherever it is stored. For visualization, the GridWorX Viewer is a powerful tool that allows real-time sorting, filtering and grouping.

    

If you like this page, please Share It!