OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness) je systém měření a sledování účinnosti vašich výrobních procesů. Běžně se používá jako KPI (Key Performance Indicator) ve spojení se štíhlou výrobou, aby se dokázali identifikovat ukazatele úspěchu. ICONICS řešení pro OEE znamená dostupnost, výkon a kvalitu.

Dnešní výrobci vyžadují OEE řešení, které jim poskytne rozsáhlý měřící nástroj a informace v reálném čase, které pomohou zlepšit výkonnost, včetně snížení časové náročnosti, snížení doby cyklů a nákladů. ICONICS OEE řešení může být realizováno jako součást vašeho programu neustálého zlepšování a na podporu dalších aktivit štíhlé výroby, jako je Six Sigma.

ICONICS OEE řešení umožňuje posoudit zdraví vašeho výrobního procesu a nastiňuje cestu ke zlepšení. Přijmout ICONICS OEE řešení dnes znamená řídit svoji konkurenční výhodu a zajistit svou budoucnost.

Capture2.PNG

Charakteristika
Výhody
Charakteristika & Výhody
  Konfigurovatelné klícové ukazatelé výkonnosti (KPI)
→ 
 KPI jako je OEE, prostoje, doba cyklu a další vizuálne pokrocilé grafy a zprávy umožnující uživatelum cinit informovaná rozhodnutí a zvyšovat efektivitu výroby.
  Prizpusobitelné uživatelské prostredí
→ 
 Poskytuje správné informace pouze príslušné osobe, což umožnuje snížení prostoju.
  Webové rozhraní
→ 
 Umožnuje uživatelum navrhovat, vyvíjet a implementovat rídicí panely, zprávy, trendy a KPI pohledy. On-line konfigurace a údržba vede k rychlejšímu nasazení, což snižuje celkové náklady.
  Otevrená architektura
→ 
 Integrace KPI do HMI displeje operátora nebo import výrobních a pracovních príkazu z podnikových systému. (Integrace s dalšími podnikovými aplikacemi jako jsou HMI, MES a ERP systémy.)
  Intuitivní navigacní systém
→ 
 Možnost dostat se na konkrétní místo ve trech kliknutí ci méne. Umožnuje tak trávit více casu rešením skutecných problému.

See What Our Customers Are Saying 
personBubble.png
Steve Carson
Vice President of Marketing
MultiTrode

“GENESIS32 from ICONICS provides ease of use and open connectivity and allows us to produce a robust Outpost 2 SCADA system for our water/wastewater customers.”
 

     Featured Success Stories 

Productivity Analytics

Productivity Analytics umožňuje rozhodování na všech úrovních podniku v reálném čase a poskytuje přesné informace, které pomáhají řídit globální provozní efektivitu a posílit konkurenční výhodu na trhu. Nahlížení do svého provozu pomocí shromažďování dat v reálném čase a připojení k více zdrojům dat je provedeno intuitivním a inteligentním způsobem. Analýza produktivity pomáhá zajistit výrobu v souladu s KPI jako je OEE, délku cyklu a propustnost, a dodávat výrobní informace do celé organizace.   

    

ReportWorX

ReportWorX™ je výkonný reportovací nástroj, který pracuje s rozsáhlým množstvím dat výrobního informačního systému. Připojujte se z více zdrojů dat, včetně real-time OPC a databází, SQL, Oracle, SAP, AspenTech a OSI PI. ReportWorX zpracovává data z výroby, firemních databází a všech dalších mezistupňů. Díky škálovatelnému základu prostředí Microsoft.NET, zpacovává ReportWorX data do pracovních tabulek pomocí Microsoft Excel. Kopírování pracovních listů, ovládání, grafy a aktualizace dat, přepočítávání vzorců a automatický tisk a plánování jsou součástí ICONICS řešení pro real-time reporting, grafy a analýzy. 

    

Alarm Analytics

Alarm Analytics poskytuje náhled na frekvenci alarmů, statistiky, potvrzení uživatele, distribuci podle priorit a skryté vazby. Personál je schopen zobrazit, analyzovat a spravovat alarmovou informaci. Správná analýza alarmů a událostí ve výrobním podniku odhaluje významné možnosti pro zlepšení aktuálních výrobních postupů a upozorňuje na zvláštní situace.  Alarm Analytics zachytává a analyzuje všechny alarmy a události, aby identifikoval frekvenci alarmů, rozptýlení alarmů, vzájemnou vazbu alarmů a mnohé další problémy související a alarmy. Tento modul také zaznamenává, analyzuje a zobrazuje změny procesu inicializované operátorem, což vede k významnému ulehčení chodu celého systému.

    

If you like this page, please Share It!